Hotărâri 2006

1. Hotarare privind aprobarea disponibilzarii si vanzarii unui teren in suprafata de 300mp, situat in intravilanul comunei Racova, parte din domeniul privat al comunei prin negocieri directe cu proprietarul constructiilor tip P in suprafata construita totala de 95.99mp si amplasate pe terenul vandabil
din 20-01-2006
 
2. Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2006
din 20-01-2006
 
3. Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2006
din 20-01-2006
 
4. Hotarare privind aprobarea Statutului de Functii si Organigrama
din 20-01-2006
 
5. Hotarare privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca in activitatea pentru dezvoltarea comunitatilor locale anul 2006
din 20-01-2006
 
6. Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier a dlui Veniciu Maurel
din 30-03-2006
 
7. Hotarare privind revocarea Hotararii nr 18/15.07.2005, referitor la aprobarea fisei de calcul a redeventei anuale, conform studiului de oportunitate in vederea concesionarii in scop economic a unei suprafete de 1700mp, intravilan parte din domeniul public al comunei Racova, judetul bacau
din 30-03-2006
 
8. Hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei de 2ha islaz comunal pasune degradata situate in extravilanul comunei Racova ses in vederea concesionarii
din 27-04-2006
 
9. Hotarare privind organizarea si administrarea taxei de pasunat pentru anul 2006 si contributia in munca pentru intretinerea pasunii comunale
din 27-04-2006
 
10. Hotarare privind aprobarea Programului de masuri referitor la infrumusetarea localitatilor comunei Racova judetul Bacau
din 27-04-2006
 
11. Hotarare privind infiintarea serviciului de salubritate prin finantare din taxele specifice stabilite conform HCL nr 2/2006
din 27-04-2006
 
12. Hotarare privind aprobarea planului de asanare in caz de declarare a influentei aviare si stabilirea zonei de amplasare a unui punct de asanare in zona SC Avicola SA Fermele Racova
din 27-04-2006
 
13. Hotarare privind revocarea Hotararii nr 7/30.04.2006 referitor la aprobarea diminuarii suprafetei de 2ha islaz comunal pasune degraadata in sensul concesionarii
din 11-05-2006
14. Hotarare privind aprobarea manifestarii organizarii Zilelor comunei Racova, judetul bacau
din 11-05-2006
 
15. Hotarare privind aprobarea incadrarii asistentilor personali pentru un numar de 3(trei) persoane
din 14-07-2006
 
16. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2005
din 14-07-2006
 
17. Hotarare privind aprobarea inceperii procedurii de inventariere si taiere a copacilor din curtile scolilor si de pe marginea DJ 159 care constituie pericol in cazul fenomenelor meteorologice
din 14-07-2006
 
18. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru executarea lucrarii de imbracaminte bituminoasa usoara pe DL Loturi de la DJ 159km 0=000-1=500, comuna Racova, judetul bacau
din 18-08-2006
 
19. Hotarare privind vanzarea spatiilor proprietate privata a comunei Racova, cu destinatie de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
din 29-09-2006
 
20. Hotarare privind aprobarea listei bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familiii si a criteriilor privind limitele minime ale veniturilor potentiale din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a calculului venitului minim garantat potrivit Legii nr 416/2001, modificata si completata
din 29-09-2006
 
21. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Racova pe anul 2006
din 29-09-2006
 
22. Hotararea privind includerea in intravilan a unor terenuri pentru reglementarea situatiei juridice a acestora inainte de avizarea noului Plan Urbanistic general al comunei Racova, judetul bacau
din 27-10-2006
23. Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr 1/2001 incheiat intre Consiliul Local Racova si SC Seraconf SRL Buhusi
din 27-10-2006
24. Hotarare privind aprobarea inchirierii in scopuri economice pe durata a 3(trei) ani a unui spatiu comercial Lot nr 2, constructie tip P, in suprafata utila de 21.60mp anexa la imobilul Camin Cultural, parte din domeniul public al comunei, situat in intravilan sat Gura Vaii, comuna Racova, judetul bacau
din 27-10-2006
25. Hotarare privind rectificarea de buget pe anul 2006
din 30-11-2006
26. Hotarare privind aprobarea cesiunii contractelor de concesiune nr 336/04.03.1996, respectiv nr 2/07.12.1998 incheiate intre Consiliul Local Racova si SC Baifrim Prodcom SRL in favoarea SC Pintilirie Prodcom SRL
din 30-11-2006
27. Hotarare privind modificarea Organigramei si Statutului de functii pe anul 2006
din 20-12-2006
28. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Racova, pe anul 2006
din 20-12-2006
29. Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2007
din 20-12-2006