Hotărâri 2007

1. Hotarare privind respingerea solicitarii de depozitare a gunoiului menajer in zona Racova ses, gunoi ce provine din colectarea de pe raza orasului Buhusi, judetul bacau
 din 20-01-2007

2. Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Racova pe anul 2007
din 20-02-2007

3. Hotarare privind aprobarea pretului minim si conditiile tehnice, economice si juridice de vanzare a unui teren in suprafata de 300,00 situat intravilan comuna Racova, parte din domeniu privat al coomunei si a inceperii procedurii de vanzare prin negocieri directe cu proprietarul constructiilor tip P in suprafata construita totala de 95,99 amplasate pe terenul vandabil
 din 20-02-2007

4. Hotarare privind aprobarea infiintarii compartimentului Politie comunitara la nivelul comunei Racova si a Regulementului de functionare si organizare
din 20-02-2007

5. Hotarare privind aprobarea Statului de Functii si Organigrama aparatului de specialitate a primarului comunei Racova, judetul Bacau
din 20-02-2007

6. Hotarare privind construirea unui trotuar la Soseaua Nationala a comunei Racova, necesar desfasurarii in conditii de siguranta a deplasarii cetatenilor
din 20-02-2007

7. Hotarare privind organizarea activitatii de exploatare si stabilirea tarifelor de pasunat pe anul 2007
din 29-03-2007

8. Hotarare privind aprobarea inchirierii in scopuri economice pe o durata de 5(cinci) ani a unui teren in suprafata de 1556,44mp liber de sarcini economice si juridice, parte din domeniul privat al comunei, situat in intravilan comuna Racova
din 29-03-2007

9. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Racova
din 29-03-2007

10. Hotarare privind aprobarea desfiintarii Serviciului public de pompieri si inlocuirea acestuia cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
din 29-03-2007

11. Hotarare privind aprobarea inchirierii prin negociere directa in beneficiul SC NEWS OUTDOOR ROMANIA SRL a unei suprafete de 12mp teren intravilan, proprietate publica a comunei pe o durata de 5(cinci) ani in scopul amplasarii unui panou publicitar
din 29-03-2007

12. Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2006
din 29-03-2007

13. Hotarare privind stabilirea taxei de inmatriculare a vehiculelor lente pentru anul 2007
din 02-05-2007

14. Hotarare privind aprobarea contractului de administrare a suprafetelor de pasune libere de sarcini economice si juridice ce se va incheia intre Consiliul Local Racova si Asociatia Producatorilor Agricoli pentru a beneficia de prevederile OUG NR 125/2006, incepand cu anul 2007 a schemelor de plati acordate in agricultura
 din 02-05-2007

15. Hotarare privind aprobarea disponibilizarii prin negocieri directe a unui teren neproductiv, extravilan, sat Racova, suprafata de 30000mp in vederea extinderii Platformei ecologice infiintate si administrate de SC Agricola SA Bacau in baza contractului de concesiune nr 1519/27.06.2001
din 09-05-2007

16. Hotarare privind aprobarea organizarii manifestarilor cu prilejul Zilelor Racovei
din 09-05-2007