Cadrul geografic

    Teritoriul localității Racova se află situat în partea centrală a Moldovei, în nordul județului Bacău.
Din punct de vedere fizico-geografic, localitatea aparține depresiunii Cracau-Bistrița, subunitate a Subcarpaților Moldovei, mai exact pe versantul stâng al sectorului inferior al Văii Bistriței, în capătul de sud-est al depresiunii.
     Localitatea Racova se află la o distanță de 3 km. față de orașul Buhuși și la 20 km de municipiul Bacău, reședința județului cu același nume. Pe glob, poziția localității se află la intersecția paralelei 46 grade 43' latitudine nordică cu meridianul 26 grade 21' longitudine estică.
Teritoriul comunei se află învecinat la vest cu orașul Buhuși și localitățile Marginea și Runc, la est cu comuna Berești Bistrița şi comuna Iteşti - recent înfiinţată, la sud cu comunele Gârleni și Blăgești, localități ce aparțin județului Bacău, iar la nord de comuna Bahna, județul Neamț.
     Are o suprafață de 32,61 kmp pe care trăiește o populație de 3602 locuitori. Situat în zona subcarpatică, pe Valea Bistriței, teritoriul localității Racova a oferit condiții favorabile de viață și locuire încă din cele mai vechi timpuri, locuitorii având la îndemână lemnul, piatra și apa atât de necesare primelor așezări omenești. Cele mai vechi urme de viață materială din apropierea comunei Racova se află la Buda (comuna Blăgești) localitate vecină Racovei, din timpul paleoliticului superior, aparținând fazelor de dezvoltare a culturii Gravettiene.